Jak usunąć tło ze zdjęcia?
ścieżka przycinająca
zmiana tła w zdjęciu
wycinanie zdjęć
usuwanie tła ze zdjęcia
ścieżki wektorowe

Istnieje wiele programów, a w nich wiele technik, które pozwolą nam precyzyjnie usunąć tło lub zbędne elementy ze zdjęcia. Podstawowym narzędziem dla większości zawodowych fotografów i grafików program Photoshop. Istnieją oczywiście darmowe odpowiedniki tego programu, jednak w tym artykule skupimy się wyłącznie na programie od firmy Adobe.

Automatyczne zaznaczenie

Zaktualizowane w programie Photoshop 24.0 (październik 2022 r.) Narzędzie Zaznaczanie obiektów ułatwia zaznaczanie pojedynczych obiektów i części obiektów na obrazie — na przykład osób, samochodów, wody, budynków, zwierząt domowych czy gór.

Wystarczy narysować prostokąt lub obrysować obiekt/obszar albo użyć narzędzia Zaznaczanie obiektów, aby automatycznie wykryć i zaznaczyć obiekt lub obszar na obrazie. Zaznaczenia tworzone przy użyciu narzędzia Zaznaczanie obiektów są teraz dokładniejsze i zachowują szczegóły na krawędziach zaznaczenia, co oznacza, że możesz poświęcić mniej czasu na uzyskiwanie idealnych zaznaczeń. Narzędzie Zaznaczanie obiektów jest dostępne w następujących miejscach:

    zaznaczenie obiektu photoshop
  • Główny pasek narzędzi aplikacji w programie Photoshop
  • Pasek narzędzi w przestrzeni roboczej Zaznacz i maskuj

Ścieżka przycinająca - narzędzie "pióro"

Najbardziej precyzyjnym narzędziem wykorzystywanym przez fotgrafików jest oczywiście narzędzie Pióro, za pomocą którego, tworzymy ścieżki przycinające.

Zalety

- granica styku obrazu z tłem jest zawsze idealnie gładka, niezależnie od rozdzielczości obrazu.
- brak ingerencji w obraz,
- można ją łatwo edytować lub poprawić,

Program Photoshop zawiera kilka narzędzi grupy Pióro, które odpowiadają różnym zastosowaniom i stylom pracy twórczej: Narzędzie Pióro krzywizny pozwala w intuicyjny sposób rysować krzywe i proste segmenty. Standardowe narzędzie Pióro umożliwia dokładne rysowanie prostych segmentów i krzywych. Narzędzie Pióro dowolne umożliwia rysowanie ścieżek w sposób przypominający rysowanie ołówkiem na papierze. Narzędzie Pióro magnetyczne pozwala narysować ścieżkę przyciąganą do krawędzi obszarów zdefiniowanych na obrazie.

Film prezentujący zaznaczanie obiektu za pomocą ścieżki i narzędzie Pióro w Photoshopie.