Co to jest szparowanie?

Szparowanie to precyzyjna selekcja fragmentu obrazu w grafice rastrowej. Szparowanie wykorzystuje się do obróbki kolorystycznej wybranych obszarów, usuwania tła, tworzenia fotomontaży, transformacji kształtu, budowania masek itd.

Wyodrębnienie danego obszaru można uzyskać na kilka sposobów:

Najpopularniejszym i za razem najbardziej precyzyjnym narzędziem do szparowania jest wektorowa ścieżka zaznaczenia. Polega ona na ręcznym odrysowaniu (w programie graficznym) krawędzi obiektu, który mamy zamiar wyciąć z tła. 
Tworząc obrys obiektu za pomocą ścieżki, mamy pewność że linia odcięcia obrazu będzie zawsze ostra i równa. Ścieżka jest zapisywana w metadanych pliku graficznego, dzięki czemu nie wpływa na wygląd fotografii i jest widoczna wyłącznie w programie graficznym.

Nie wszystko jednak da się dokładnie oddzielić ręcznie. Do oddzielenia od tła bardzo skomplikowanych kształtów (np.włosy), przejść kolorystycznych i rozmyć, używa się zaawanowanych metod automatycznych, filtrów i pracy na osobnych kanałach kolorystycznych.